Kwestionariusz do zatrudnienia
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza celem przygotowania umowy. Dane są poufne, przechowywane przez Polskie Kadry Sp. z o.o. Narzędzie dostarcza Google.
*Wymagane
Imię *
Twoja odpowiedź
Nazwisko *
Twoja odpowiedź
PESEL *
Twoja odpowiedź
Nr dowodu osobistego *
Twoja odpowiedź
Organ wydający dowód osobisty (np. Prezydent Miasta Tychy) *
Twoja odpowiedź
Adres zamieszkania (ulica + nr lokalu) *
Twoja odpowiedź
Miejscowość i kod pocztowy *
Twoja odpowiedź
Imię matki *
Twoja odpowiedź
Imię ojca *
Twoja odpowiedź
Urząd Skarbowy właściwy dla wskazanego miejsca zamieszkania, gdzie Zleceniobiorca dokonuje rozliczeń podatkowych *
Twoja odpowiedź
Dane do ubezpieczenia (właściwe zaznaczyć):
Wyrażam zgodę na przekazywanie całości mojego wynagrodzenia na moje konto osobiste; pełny nr rachunku:
Twoja odpowiedź
Zgodna na przesyłanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną Wyrażam zgodę na możliwość przesyłania mi informacji PIT-11 na mój adres e-mail
Twoja odpowiedź
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia poinformuję Zleceniodawcę na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji umowy. *
DD
-
MM
-
RRRR
Prześlij
Strona 1 z 1
Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.
Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google. Zgłoś nadużycie - Warunki korzystania z usługi - Ochrona danych osobowych