Payroll, outsourcing kadr i płac

W ramach usługi Payroll przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników naszego Klienta. Odpowiadamy za przestrzeganie prawidłowości i terminowości rozliczeń z US i ZUS.

Skuteczna redukcja kosztów związanych z obsługą listy płac i dokumentacji kadrowej!

W ramach usługi

– Odpowiadamy za proces zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
– Zakładamy i prowadzimy teczki osobowe pracowników.
– Ewidencjonujemy urlopy.
– Prowadzimy szkolenia BHP.
– Sporządzamy listy wynagrodzeń. Rozliczamy wynagrodzenia z tytułu choroby oraz zasiłków.
– Sporządzamy deklaracje ZUS, PIT4R, PIT8A, informacje o dochodach PIT 11 oraz roczne rozliczenia podatku PIT40.
– Sporządzamy i wysyłamy deklaracje PFRON.
– Przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Co nas wyróżnia

– Oferujemy ciągłość obsługi i dostęp do naszych specjalistów bez przerw urlopowych i chorobowych.
– Gwarantujemy poufności wrażliwych danych pracowniczych.
– Zapewniamy przejęcie odpowiedzialności przed urzędami.

Korzyści ze współpracy

– Obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników.
– Eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego.
– Prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych.
– Koncentracja firmy na działalności podstawowej.

kontakt

Chętnie porozmawiamy o potrzebach Państwa firmy oraz zaproponujemy ich optymalne rozwiązanie.
Nasi eksperci pozostają do dyspozycji:

tel
tel. 511 322 715
Dział Sprzedaży