kontakt

Polskie Kadry Sp. z o.o.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego
licencja nr 13924

31-231 Kraków, ul. Bałtycka 11b,
NIP: 9452193918, REGON: 364243500
KRS: 0000613779, PKD: 78.10.Z

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN

tel. 511 322 710
Dział Rekrutacji
tel. 511 322 715
Dział Sprzedaży