Leasing pracowników

Praca tymczasowa

Zapewniamy sprawdzony personel tymczasowy!
Zapewniamy elastyczność w reagowaniu na wahania cykli koniunkturalnych poprzez dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb organizacji.

Outsourcing pracowniczy

Najprostsza droga do optymalizacji!
Obniżamy koszty działalności przedsiębiorstwa poprzez wydzielenie części struktur i zastąpienie ich firmą zewnętrzną.

Try & Hire

Wypróbuj zanim zatrudnisz!
Zapewniamy możliwość sprawdzenia cech i kompetencji pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

kontakt

Chętnie porozmawiamy o potrzebach Państwa firmy oraz zaproponujemy ich optymalne rozwiązanie.
Nasi eksperci pozostają do dyspozycji:

tel
tel. 511 322 715
Dział Sprzedaży